Gezocht: Deelnemers transitie onderzoek OLVG

4 juli 2017

Kinderen met HME-MO worden voor opnames voor operaties tot 18 jaar opgenomen op de kinderafdeling van het OLVG, HME-MO landelijk expertisecentrum. Echter wanneer zij 18 jaar zijn geweest dan is bij een opname de volwassen verpleegafdeling aan de orde. Deze overgang, oftewel de transitie, is voor jongeren erg intensief en emotioneel. U zult dit vast kunnen herkennen. Wat betekent het precies voor hen? Welk beleid is nodig om deze transitie goed en minder emotioneel te laten verlopen?

Met deze vraagstelling wordt binnenkort gestart met wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door arts-assistent Ihsan Amajjar. Zij zal een groep jongeren en ouders willen interviewen. Er wordt gestreefd om de interviews plaats te laten vinden wanneer u toch in het OLVG moet zijn voor een polikliniekbezoek of opname.

Een grotere groep jongeren en ouders zullen worden gevraagd om een online vragenlijst in te vullen.

Jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen meedoen met dit onderzoek.

Graag ontvangen wij van u zo spoedig mogelijk bericht met de bereidheid om mee te doen aan dit onderzoek. U ontvangt daarna nader bericht van de onderzoeker.

Uw reactie kunt u sturen naar jandelange@hme-mo.nl.

Graag de naam en de leeftijd van de jongeren en het e-mailadres opgeven van degenen die mee willen doen.

Ook wanneer u als ouders mee wilt doen ontvangen wij graag uw naam en e-mailadres.

Wanneer u nu al meer inhoudelijke informatie over het onderzoek wilt hebben dan kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker  Ihsan Amajjar via emailadres: I.Amajjar@olvg.nl of telefoonnummer 06-42839844.

Het zal duidelijk zijn dat wij als bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland volledig achter dit onderzoek staan en u en uw kinderen graag willen oproepen om mee te doen.

Namens het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland,

Jan de Lange, voorzitter

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Bericht plaatsen Update plaatsen