Deelgenotencontact

De HME-MO Vereniging vindt het contact tussen deelgenoten van groot belang en organiseert daarvoor verschillende activiteiten.

HME-MO dagen

Het hoogtepunt van de HME-MO Vereniging is de jaarlijkse landelijke HME-MO dag. Tijdens deze dag is er altijd een lezing, gevolgd door verschillende workshops die vrijwel allemaal gerelateerd zijn aan HME-MO. Ook aan de kinderen wordt gedacht: voor hen worden speciale activiteiten georganiseerd, parallel aan het programma voor de volwassenen. De landelijke dag staat geheel in het teken van lotgenotencontact en informatievoorziening. Van iedere landelijke dag worden verslagen gepubliceerd in de HME-MO Newsflash (en op het ledendeel van deze website.)

Kinderen met HME-MO

De HME-MO Vereniging heeft veel aandacht voor kinderen met HME-MO. We vinden het belangrijk om deze kinderen met elkaar in contact te laten komen en organiseren daarvoor speciale activiteiten. Naast kinderworkshops tijdens de landelijke HME-MO dagen worden er specialen kinderdagen georganiseerd. Ook binnen de social media is er speciale ruimte voor hen ingericht, evenals op deze website. Voor het kinderbeleid is een speciale commissie samengesteld uit kerngroepleden met affiniteit met deze leeftijdsgroep. Kinderen van leden krijgen een uitnodiging voor de verschillende activiteiten toegezonden, maar informatie over de kinderactiviteiten wordt ook gepubliceerd via deze website, de HME-MO Newsflash en de social media.

Tieners en jongvolwassenen met HME-MO

Voor tieners en jongvolwassen met HME-MO worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hiervoor is een speciale jeugdcommissie in het leven geroepen die affiniteit met de doelgroep heeft. De activiteiten kunnen divers zijn, zoals zeilen, skiën, gespreksgroepen etc. Maar ook binnen de social media (vooral Facebook) zijn we actief. Het doel is vooral om leeftijdsgenoten met HME-MO met elkaar in contact te laten komen. Leden van de vereniging worden persoonlijk uitgenodigd, maar activiteiten worden ook aangekondigd via deze website, de HME-MO Newsflas en de social media.

Social Media

Voor lotgenotencontact worden diverse vormen van social media gebruikt. Er zijn (besloten) groepen voor verschillende leeftijdsgroepen op Facebook en er is een forum op deze website.

De groepen en het forum worden allemaal beheerd door bestuurs- en/of kerngroepleden van de HME-MO Vereniging. De groepen zijn allemaal besloten en communicatie vindt er op discrete wijze plaats op basis van vertrouwen en vertrouwelijkheid.

Regiobijeenkomsten verder als HME Café

Jaarlijks organiseerden we tijdens de landelijke Week voor Chronisch Zieken, regiobijeenkomsten, voornamelijk gericht op lotgenotencontact. De organisatie van de Week voor Chronisch Zieken is gestopt, maar wij gaan door. En wel onder de naam HME Café. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en worden in verschillende regio's in Nederland georganiseerd. Leden van de vereniging ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging, maar door middel van publicaties worden ook niet-leden over deze bijeenkomsten geïnformeerd en uitgenodigd zich aan te melden.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen