Communicatiemiddelen

De HME-MO Vereniging kent verschillende communicatiemiddelen. Zoals: 

 • infodesk
 • HME-MO Newsflash
 • Informatiefolder
 • Informatie dvd
 • forum
 • social media
 • factsheet onderwijs

Factsheet onderwijs

Goede informatie nodig om de leerkrachten op de (basis)school te informeren over HME-MO en de gevolgen daarvan voor de bejeging van je kind? Daarvoor is een factsheet geschreven die je hieronder kunt downloaden.

factsheet HME-MO voor onderwijs

Infodesk

Voor het stellen van persoonlijke vragen of een luisterend kunt onze infodesk raadplegen. Het algemene mailadres is: info@hme-mo.nl. Wilt u liever telefonisch te woord gestaan worden?

 • Voor lotgenotencontact en algemene vragen kunt u terecht bij Marion Post, tel. 0516-451760
 • Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Jan de Lange, tel. 0499-479293

HME-MO Newsflash

Tweemaal per jaar verschijnt de HME-MO Newsflash, ons verenigingsblad vol informatie over de vereniging, activiteiten, wetenswaardigheden, wetenschap etc. Speciaal voor kinderen is er een kleurrijk katern opgenomen. De Newsflash wordt gedrukt in een oplage van 300 stuks en toegezonden aan leden, donateurs en relaties. De Newsflash is tevens te vinden in de ledenpagina van deze website.
De redactie bestaat uit:

 • Anja Posthuma, eindredactie
 • Jan de Lange
 • Ghislaine Widera
 • Nienke Torensma

Informatiefolder

Er is een handzame folder met informatie over HME-MO en de HME-MO Vereniging samengesteld. Deze is uitermate geschikt om de naaste omgeving, instanties of andere belangstellenden in het kort te informeren over de aandoening en de gevolgen ervan. Nieuwe leden krijgen bij hun aanmelding een aantal folders toegezonden. Folders zijn ook op te vragen bij het secretariaat. De tekst van de folder is ook beschikbaar in het Engels/Also available in English. Wilt u de  informatiefolder downloaden? Klik dan hier.

DVD met informatie over HME-MO

De HME-MO Vereniging heeft in nauwe samenwerking met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis een dvd met informatie over HME-MO samengesteld. De dvd werkt als een website en kan offline op een pc gebruikt worden (niet in een dvd-speler). Nieuwe leden ontvangen de dvd gratis. De dvd kan ook besteld worden door € 5 over te maken op girorekening 1557.74.123 t.n.v. HME-MO Vereniging Nederland te Oldeberkoop onder vermelding van DVD, naam, adres, postcode en woonplaats. De DVD zal na ontvangst van de betaling worden toegestuurd.

Forum

Sinds 2012 kent de HME-MO Vereniging een forum voor HME-MO patiënten en hun aanverwanten. Dit platform is uitermate geschikt voor het uitwisselen van informatie en ervaringen. Registratie is verplicht.

Social Media

Voor lotgenotencontact worden diverse vormen van social media gebruikt. Er zijn (besloten) groepen voor verschillende leeftijdsgroepen op Facebook en er is een forum op deze website. Daarnaast is er ook nog een besloten emailgroep. Hiervoor kun je je aanmelden door een mail te sturen naar: HME-Lotgenoten@yahoogroups.com.

De groepen en het forum worden allemaal beheerd door bestuurs- en/of kerngroepleden van de HME-MO Vereniging. De groepen zijn allemaal besloten en communicatie vindt er op discrete wijze plaats op basis van vertrouwen en vertrouwelijkheid.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen