Giften en donaties

Wij zijn erg blij met giften en donaties. Die maken het ons mogelijk om leuke en nuttige dingen te organiseren en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. 

Hoe kunt u ons ondersteunen?

U kunt ons ondersteunen:

  • Door donateur te worden: indien u meer dan € 20,- per jaar doneert ontvangt u 2x per jaar de HME-MO Newsflash. Als dank voor uw aanmelding ontvangt u tevens de informatie DVD.
  • Met een eenmalige gift of donatie.  Deze kunt u storten op bankrekeningnummer NL85RABO 01557.74.123 t.n.v. HME-MO Vereniging te Oldeberkoop
  • Met een gift bestemd voor onderzoek naar HME-MO. Hiervoor is een speciaal fonds opgericht: St. Onderzoeksfonds HME-MO. Een gift/donatie voor onderzoek kunt u storten op bankrekeningnummer NL13RABO 01406.49.530 t.n.v. St. Onderzoeksfonds HME-MO te Oldeberkoop.

 

De HME-MO Vereniging en de St. Onderzoeksfonds hebben beide een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning. Hierdoor zijn giften en donaties op te voeren als aftrekpost bij de Belastingdienst.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen