Stichting Onderzoeksfonds HME-MO

Om onderzoek naar HME-MO mogelijk te maken is in 2011 de Stichting Onderzoeksfonds HME-MO opgericht. Het RSIN van de stichting is 850754239.

Doel van St. Onderzoeksfonds HME-MO

De stichting Onderzoeksfonds heeft ten doel:

 • de ondersteuning van de activiteiten op het gebied van Hereditaire Multiple Exostosen/Mulitple Osteochondromen;
 • het voorlichting geven over de zeer zeldzame aandoening HME-MO aan zowel patiënten, hun relaties als aan het publiek;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande inde ruimste verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan en beloningsbeleid

De Stichting Onderzoeksfonds HME-MO tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van HME-MO;
 • ontwikkelingen en innovatie op het gebied van HME-MO;
 • activiteiten die doorde HME-MO Vereniging Nederland ontplooid worden;
 • allerlei activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het meer bekend maken van HME-MO;
 • activiteiten die de kwaliteit op verschillende terreinen van HME-MO kunnen bevorderen.
   

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van het Onderzoeksfonds. 

Bestuur en contact

Het bestuur van de St. Onderzoeksfonds HME-MO bestaat uit tenminste 3 leden. Per 1 september 2013 bestaat het bestuur uit:

 • dhr. drs. J. de Lange, voorzitter
 • dhr. dr. S.J. Ham, secretaris
 • dhr. W. van Dijke, penningmeester


Het contactadres van de stichting is:

St. Onderzoeksfonds HME-MO
Geert Lammertslaan 8
8421 RT  Oldeberkoop
Telefoon: 0499-479293

Activiteitenverslag en financiƫle verantwoording

Voor de verantwoording van de activiteiten en de gevoerde boekhouding kunt u klikken op onderstaande link. (opent in een nieuw scherm)

jaarrekening 2016 St. Onderzoeksfonds HME-MO

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen