Medisch Advies Raad

De HME-MO Vereniging heeft een Medisch Advies Raad, kortweg MAR genoemd.

Wat doet de MAR?

De Medisch Advies Raad van de HME-MO Vereniging Nederland is een onafhankelijke raad, waarbij de volgende punten zijn afgesproken:

 • De MAR bestaat uit personen die vanwege hun kennis en betrokkenheid met de HME-MO direct of indirect betrokken zijn bij de hulpverlening aan mensen met HME-MO of het wetenschappelijk onderzoek bij HME-MO.
 • Bij de samenstelling van de MAR wordt gestreefd naar een multidisciplinaire vertegenwoordiging.
 • De raad adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, in medische-, medisch-maatschappelijke- en wetenschappelijke aangelegenheden, zoals publicaties, deelname aan onderzoek en opzetten van projecten.
 • De leden van de MAR zijn in beginsel bereid om op basis van hun expertise het bestuur van de HME-MO Vereniging te adviseren bij bijzondere vraagstellingen van individuele lotgenoten ter ondersteuning van hun situatie met HME-MO, uiteraard met respectering van de medische verantwoordelijkheid van hun behandelaar.
 • Van leden van de MAR wordt onder meer verwacht dat zij binnen hun vakgebied op de hoogte zijn en willen blijven van de gangbare behandelingen en onderzoek en daarover de MAR en het bestuur van de HME-MO Vereniging Nederland willen informeren.
 • Van de leden van de MAR wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren bij het tot stand komen van teksten voor informatiemateriaal over HME-MO.
 • Binnen de MAR wordt gestreefd naar een eensluidend beleid over de HME-MO. 

Samenstelling MAR

De Medisch Advies Raad (MAR) bestaat uit:

 • Mw. Prof. dr. J.V.M.G. Bovée, patholoog, hoogleraar afdeling Pathologie, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dhr. drs. F.Q.M.P. van Douveren, (kinder)orthopedisch chirurg, Máxima Medisch Centrum Veldhoven en wetenschappelijk secretaris van de Nederlandse Orthopedische Vereniging
 • Dhr. dr. S.J. Ham, voorzitter, (kinder)orthopedisch chirurg, OLVG expertisecentrum HME-MO Amsterdam
 • Dhr. Prof. dr. R.J.E.M. Smeets, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde Maastricht UMC en verbonden aan Libra Revalidatiecentrum Eindhoven en het Sint Jans Gasthuis Weert
 • Dhr. dr. H.J. van der Woude, radioloog OLVG expertisecentrum HME-MO  Amsterdam
 • Dhr. Prof. dr. W. Wuyts, biochemicus, hoofd DNA-laboratorium, afd. Medische Genetica Universiteit Antwerpen
Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen