Samenstelling

Samenstelling van de HME-MO Vereniging per 2016

Bestuursverdeling en taken:

 • Dhr. drs. Jan de Lange, voorzitter en bestuurslid onderzoek en ontwikkeling
 • Mw. Marion Post-Bloemhoff, secretaris, webmaster en moderator social media
 • Dhr. Artur Widera LLM, penningmeester, organisatie ruimten lotgenotendagen, vertalingen publicaties, penningmeester
 • Dhr. Wim van Dijke, 2e penningmeester
 • Mevr. Anja Posthuma, 2e secretaris en eindredactie HME-MO Newsflash
 • Dhr. David Huijbregts, bestuurslid projecten


Naast het bestuur is er een kerngroep van 8 personen actief in onze HME-MO Vereniging.

Kerngroep samenstelling en taken:

 • Dhr. drs. Frans Schelbergen, evaluatie lotgenotendagen, webmaster en ondersteuning systemen
 • Mw. mr. Ghislaine Widera-Stevens, redactielid HME-MO Newsflash, coördinatie internationale contacten, juridische adviezen, moderator emailgroep
 • Mevr. Tanja Peek-Eisinga, kinder- en jeugdbeleid, moderator HME-MO Facebookpagina
 • Mevr. Ineke de Jong-Eisinga, kinder- en jeugdbeleid, moderator HME-MO Facebookpagina en emailgroep
 • Mevr. Jolanda Broos, kinder- en jeugdbeleid
 • Mevr. Nienke Torensma, redactie HME-MO Newsflash
 • Mevr. Annemarie v.d. Helm, kinder- en jeugdbeleid

 
Voor alle kerngroep- en bestuursleden geldt verder dat ze actief zijn in de organisatie van de lotgenoten- en regiobijeenkomsten. Naast de kerngroep zijn er nog een aantal mensen actief als vrijwilliger voor o.a. de regiobijeenkomsten, de kinderopvang, catering, workshops e.d. van de lotgenotendagen.
Bestuurs- en kerngroepleden verrichten de werkzaamheden op vrijwillge basis.

Deel deze pagina Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen